LENTON LÄHETETTYJÄ TARINOITA

Marianne Umborg settimised - energeetiline päevaraamat

torstai 16. huhtikuuta 2020

Toistuva kuvio on kartta aarrelle – matka oman Sielunsa


Ihmistä on opettetu tarkastamaan itseäni – pidettävä itseäsi tarkastuksessa. Ihmine oppi rangaistuksen välttämäksi tarkistama itseään ja hän tekee sen, koska hän ei luota itseensä – hän tietää että hän saa eksyä, jos hän ei ole oikea. Ihmine ei voi eksyä toistamalla kuvioita, mitkä tulevat aikojen sisältä. Näin ihmine ei ole vapaa eläessään oman elämäänsä, koska hän toistaa – hän pelaa uudestaan sitä, mikä on jo ollut. Jotta kuvio ei sekoittusi, valittava ja sanottava on odotettu askel ja vastaus – kaikki tietävät oman osansa ja seuraavat sitä. Tämä kuka ei tiedä tai ei pidä kuviosta, se pidetään syrjässä – hänen kanssa ei pelata. Jokainen uusi on pelottavaa, koska jos joku sanoo tai tekee toisin, silloin ihminen ei tiedä, miten reagoida oiken, mikä on oikea vastaus. Hänen täytyy ajatella – jättääkö huomioimatta, valitse itse ja toistaa jotain vanhaa tai ajatele itse, kuinka on olla vapaa tekemään ja olemaan tänään ensimmäistä kertaa.


Julkisessa tilassa ihminen yksin ei ole vastuussa, koska tarkastaessa on kaikki rajoina paikallaan ja peli jatkuu ja siksi ihminen halua mennä sinne, missä kukaan ei näe mitä ja miten hän tekee tai on. Varjoissa ja verhojen takana hän vapauttaa kiristyshihnan ja on se, kuka muuten piiloutuu muilta – ihminen omana itsenään – se, ketkä muut eivät ole nähneet päivänvalossa.

Itseään tarkastaen ihminen katsoo muita ja tarkasta, tekevätkö he samoin tai antavat itselleen vapauden. Jos kaikki on näennäisesti sama, silloin ihminen voi olla omassa rauhassa, mutta jos ei, sitten hänen täytyy mennä ja kertoa henkilölle, kuka on yläpuolella – hän määrää tarvittaessa rangaistuksen ja loppettaa hölynpölyn sillä – ihminen voi hengitää helpommin – hän suoritti tehtävänsä ja säilytti tarkastuksen. Toisten tarkaistaminen on tieto siitä, että yhdessä asiat pidetään linjassa ja liikumassa, yhdessä ei unohdeta tai menetetä, vaan toistoa jatketaan, koska niin on aina ollut, jos ihminen ja ihmisen elämä on sama – se on toistuva kuvio.

Tarkastuksen tarvitaan, että ylläpitää toistoja, koska uuden valitseminen merkitsesi kuvion muuttamista ja tämä estäisi alkuperäisin piirustuksen toistumisen, koska se liukenee ja se unohdetaan. Kun on aika löytää ratkaisu, tarkastus kuvion toiston yli vahvistuu – kaikki on piirettävä erittäin tarkasti – niin, että varjossa pysyvä ilmestysi ja jännituksen kasvaessa olisi suurempi yhteinen halu muuttua, että muutta kuviota. Vahva tarkastus johtaa siihen, että ei enää voi
vain niin sama olla – ihmisen tila kapenee, siellä ei ole ilmaa että hengittä, valppaat silmät seuraavat jokaista pientä askelta, että ei olisi virheitä tai poikkeamia.

Tuossa ajassa ilmestyy tie, joka johtaa takaisin alkuun. Kuviosta ilmenee tämä tarina, josta tämän päivän tarina alkoi. Tämä on tie tarinani, mikä ajan myötä upposi unohdukseen ja joten sitä tänään enä ei ymmärretä, miksi kuvio on todella tärkeä. Ajan myötä kuviosta itsestään on tullut tärkeä. Ei kuvion katselua, vain sen toistu. Ei tarinan ymmärystä, vain toistamalla kuvion seisotessaan. Toimminasta on tullut tärkeä – kuvion toisto ja sen tarkastus. Tavoiteen saavuttamiseksi tehdään vakavaa työtä, että toistamalla pitää kuvio hengissä ja siiten niitä, jotka kysyvät MIKSI, ei ymmärretä ja pidetä uhkana.

Ihminen ei uskalla omalla ajallaan valita toisin ta otta uutta askelta, koska hän pelkää aaltoa, joka muuttaa olemassa olevan – muuttaa kuvion. Ihminen ei tiedä, miten ja mitä hänen pitäisi silloin tehdä – kuvio on polku, jolla voi ajjatelemattomana olla, siellä toiset, jotka pitävät myös järjestystä ja seisomista, kävelevät hänen kanssaan. Kun kaikki on siellä, mitten yksi ihmine voi siirtya toisen – hän olisi siellä yksin.

Ihminen tuntee, että tarkastuksen aikana hänellä on jotain tehtävä ja hän päättelee, näin hänen täytyy tehdä ja hän tekee sen, mitä muut ovat jo tehneet ennen häntä tai tekevät samanaikaisesti hänen vierellään. Itse asiassa on aika katsoa tarinan sisälle, että ymmärtää sen, mikä oli ja antaa sille vapaus – lupa mennä – vapauta itsesi ja muita toistamasta samaa tarina eri muunnelmina, läpi eri aikojen.

Unesta herääminen on vaikeaa, koska ihminen ei tajua, että hän ei ole hereillä omassa elämässään, koska kaikki on niin todellista – hänellä on silmänsä auki, mutta todelisuudessa hän ei voi avata niitä. Hän näkee Maailman, mutta hän ei tajua, että tätä kuva on muokattu, koska hän ei osa nähdä kokoinasuuta, vaan näkee sitä osaan, joka on juuri nyt hänen edessään ja se on juuri se, mitä hän uskoo, että SE on siellä. Ihmine nukkuu.

Kun ihmine ei enää pelaa, koska hän astui pois tästä pelistä – kysyen Miksi? - silloin hän ei enä luovu omasta voimasta, että pitää kuvion hengissa – kuvio heikkenee ja ihmine vahvistuu – kuvio ei enää pidä ihmistä vankeudessa – herääessa unisesta hämärästä, ihmine kysyy itseltään - „Miksi tein niin, SE ei ole minä? SE ei tule minusta, vaan ulkopuolelta! Minä itse ottin sen itseeni ja tein siitä tavoitteen itselleeni!”

Ihmisajan tarinan sisällä on tarina, jostaa tänään pelattava tarina, joka toistetaan kuviona, sai alkunsa. Tänään jatkuu tarina, joka odottaa ratkaisua – kuvio ei ole aarre, mitä kantaa ikuisesti mukana ja pelaa uudestaan uudelleen, vain kortti, joka johtaa takaisin aarteeseen – ihmisen vapaudeen, itsenään elämiseen ilmaisuna sen todellisesta luonteesta – Henkena, jokaa kulkee oman tiensä eri elämien ja aikojen kautta – Valkoisessa Valossa, Alku Lähteestä kohti Valoa. Se on tietoa, että Ihminen ei ole toistuva kuvio, vaan Valo, jonka alku ja loppu ovat yhdessä – see on Iankaikkinen Aika ja Aika tai Henki itse on ajaton.

Ihminen ei halua päästää irti uskomuksesta – menetetty hetki voidaan toista uudelleen – hän yrittää uudestaan ja uudestaan, koskaa hän näkee, että elämä ja hänen elämänsä liityvä toistaa omalla tavallaan uudestaan ja uudestaan. Toistuvat nimet ja samankaltaiset linjat, mutta ei koskan täysin samaa, koska eilen on nimi, joka kantaa jo kulunut aika – se aika, jota ei voi enää olla. Tosito on eiliseen ylläpito, yritetään palauttaa se samaan muotoon ja jotta saada se toimimaan, suorittaa ihminen, hänen keksittyjen sääntojen mukaan ja itsensä asettamissa rajoissa, tarkastusta. Kaiken tämän takana on ihmisen Pelko siitä, että jos hän ei toista tai tarkasta, sitten hän ei tiedä kuka hän on, koska ilman toistoja ei ole häntä vielä ollut olemassa. Ihminen ei näe itsesi, koska avaruus on ääretön ja vaihtoehdoja sen sisällä, kuinka olla, on lopputtomasti. Millainen valitse ihmine olla, jos hän ei löydä vastausta kysymykseen – Kuinka olla toistumaton näkyvä itselleen.


Marianne

11.04.2020.v
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti