LENTON LÄHETETTYJÄ TARINOITA

Marianne Umborg settimised - energeetiline päevaraamat

lauantai 21. marraskuuta 2020

Eniten myyvät rikkinäisten ihmisten tarinat

 


Maailman myydyin artikkeli on tarina rikkinäisestä ihmisestä. Värikkäiden sanomalehtien ja aikakauslehtien kannet ovat täynnä rikki olleiten tai edeleen olevien tarinoita - jotkut ovat onnistuneesti parantaneet itseään, mutta toiset ovat uppoaneet pohjaan. Luet, kuuntelet ja näet tämän suuren maailman - maailma on rikki, koska sen sisällä olevat ihmiset ovat rikki. Maailmaa parannetaan ja ihmiset yrittävät parantaa itseään omilla taidoillaan ja muiden avulla. Vallitsee yksimielisyys siitä, että tarvitaan enemmän tukea, huomiota ja resursseja, koska apu ja tukea tarvitsevia on yhä enemmän. Menestyksen tarinoista ovat lehdet täynnä, mutta ihmisten jokapäiväisessä elämässä on vähemmän onnellisia loppuja. Ratkaisua etsitään tarinoiden päälispinnalle. Etsitään ratkaisu siihen Mikä On, ei sitä Miksi On.

Rikkinäisten ihmisten tarinoiden takana on tunteita. Tunne, se on yksinkertainen sana, mutta monimutkainen Maa ja Ilm. Tunteet ovat kaikkialla, ja juuri sieltä alkavat pienten ihmisten sisään suljettu ja suuria ihmisiä lähettävät tuskalliset kuviot. Ihmisen kasvun alulla ei ole vielä ja aina taitoa tuntea. Ihmine tuntee, mutta hän ei osa sanoa mitä, koska hänellä ei ole sanaa, jonka merkitys antaisi selittävän ja ratkaisevan vastauksen. Ihmine etsii ratkaisua siihen, mitä hänelle tapahtuu ja hän löytää sen iän ja mahdollisuuksien mukaan.

Kun pieni ihminen näyttää oman tunteen ulospäin, hän pyytää apua. Mutta ihmisen puolesta ulospäin näytetty ja eletty tunne saa takaiskun. Kokemalla nämä vastaukset ihminen oppii - hänellä ei ole aina aikaa, paikkaa tai oikeutta oppia tuntemaan omia tunteitaan. Kaikilla on maailmassa kiire. Jokainen elää elämäänsä omilla taidoillaan, kyvyillään ja resursseillaan. Useimmilla ihmisillä näyttää aika loppumaan juuri silloin, kun tunteen tunteminen tapahtuu. Kenellä on todella aikaa odottaa ja olla läsnä, tuntematta omia tunteita vastaan sen aikan, jolloin toine ihmine tuntee?

Oman tunnet tunteva ihmine saa vastauksen - „Lopeta älä! Muuta oma tunnettasi! Mikä sinua vaivaa? Sinulla on jo tämä tai se! Olit itse jo tämä ja se! Katso, mitä sinä teit! Katso, millainen sinä olet!” Tunneta tuntiessaan ihmine saa itsesi osuvan arvion. Hävittäjän ja voittajan pelistä hän vie mukanaan tiedon, että voittajan tunne on tärkeämpi - voittajan tunteet ovat oikeat ja kauniimmat kuin häviäjän tuska. Pieni ihminen tarvitsee, että sillä hetkellä, kun hänen sisällä oleva tunne on edelleen nimeton ja merkityksetön, ollaan hänen ulkopuolella hänen puolestaan olemassa. Ihmisen on tiedettävä, että hänet on pidetty ja että hänen varten on olemassa turvallinen paikka ja aika.

Se on pelottava hetki, kun tunne on olemassa, mutta täytyy pystyä olemaan ikään kuin sitä ei olisi. Ihmine oppii piilottamaan, korvaamaan tai "poistamaan" tunteen itsessään. Ihminen kasvaa ja käyttää samaa ratkaisua - piilottaa, poistaa, korvaa, mutta se ei menetä hänen oman tarinansa alkua - hänen tunteensa. Hetket toistuvat auttamaan ratkaisun löytämisessä - tunteet nousevat ja ihminen reagoi ja maailma reagoi vastaa. Saman tarinan puitteissa ratkaistaan samanaikaisesti eri tarinoita - osapuolten itsensä tarinoita. Jokainen tekee tämän oman tunteenmättän päältä, puolustamalla itseään ja suojautumalla muilta ja muita vastaan.

Ihmisen tie, takaisin oman tunteen, on vaikea, koska ihmine puolusta itsesi. Ihmine ei enä uskalla olla avoin ja alasti toisten edessä. Hän ei usko, että hänen varten on aikaa ja ymmärrystä. Ihmisellä on arvio kun hän tunsi ja hän muistaa, että toisen ihmisen tunne, mikä on tärkeämpää ja oikeampaa, tule hänen aikansa edessä. Toisten reaktio hänen tunteeseen voi koskettaa ihmistä niin tuskallisesti, että hän ja hänen maailmansa pudovat rikki. Puolustamalla itseään etsiessään ratkaisua, ihminen antaa vastauksia, että lopettaa se, Mikä On päälispinnalla tapahtumassa, mutta ei siksi, Miksi tarina hänessä olemassa On.

Marianne

21.11.2020.a


tiistai 3. marraskuuta 2020

Kiusaaja ja kiusattu ovat saman ihmisen kaksi eri kasvoa - Kaksiteräinen miekka

 

yhden ja saman puun

Kiusaaja ja kiusattu ovat tuskallisen menetyksen kokeneen ihmisen kaksi eri kasvoa - miekka kahdella terällä. Jos on mielenkiintoisen mielenkiintoinen mahdollisuus, tästä ihmisestä tulee kiusaaja ja menettämällä ns hyvät mahdollisuudet hänestä tulee kiusattu. Hänelle „sopivana” aikana hän voi ja saa vaihtaa paikkaa, ja hänestä voi tulla oman tarinansa vastakohta.

Se tuntuu uskomattomalta tai mahdottomalta hyväksyä, mutta on - minä, kiusattu, katsoin rehellisesti itseni sisälle. Voidaan ja saadaan väittää, että kiusaamisen kokemisen jälkeen ihmine ei halua tehdä samaa toiselle ja miten on mahdollista, että vahvemmasta kiusaajasta tulee heikompi ja kiusattu. Kyllä se on noin, katso ympäri Maailman ja se kaikki on siellä. Kiusaajasta ei tule mahdollisuuksen olemassaoloon kiusaajan omien arvojen ja/ tai itsehillinnän takia. Kiusaajasta tulee kiusattu, kun hänen valta-asemansa katoaa ja hän jää häviölle. Mutta ehkä yhdestä ei tullut toista, kun se ei ollut hänen kokemuksensa.

Kuinka nähdä, minkalaisesta ihmislapsesta voi tulla (tai jo on) kiusaaja tai kiusattu? Tällainen ihmine ei pysty, toisen vieressä, selviytymään toiselle osaksi saavan huomion kanssa. Hänen tunteet kasvavat toisen voitolla tai saamalla, toisen ilosta itsestään sen hetkellä, kun ihmine tuntee menettävänsä, koska hän menettää hyvän tunteen tuntemisen. Tälle lapselle tulos tulee tärkeämmäksi kuin peli - hän pelaa voittaakseen, mutta ei halua pelata, jos hän tietää etukäteen, ettei hänellä ole mahdollisuuta voitta.

Voitto on vahvistus lapselle tiedosta, että hän saa onnistuneen tuloksen, koska se on olemassa häntä varten, jos hän vain astuu ja tekee - voitto on hänen, koska hän on olemassa. Siksi hänen on vaikea olla muiden kanssa vertailussa-arvioinnissa, koska siellä on paljon muuttujia ja lopputulosta ei tunneta. Siellä hänen täytyy tehdä, vaikka hän pelkää tai tiedä jo oman menetyksen etukäteen. Pakotettu tunne - Minun täytty! - satuttaa ja auttaakseen itseään ihminen tarvitsee vihaa ja se kasvaa toisten vastaan.

Niin kauan kuin ihminen selviytyy itse, eli positiiviset ja negatiiviset kokemukset ovat tasapainossa tai hyvä on ennemän, hän ei ota seuraavaa askelta. Kuitenkin, kun negatiiviset kokemukset ovat yleisiä, hänessä kasvaa tarve suojata itseään. Mitä hän teke? Paikoissa, joissa muut ovat hänen vieressään ja ystävät, vanhemmat, opettajat arvostavat häntä muihin verrattuna, hän valitsee itsepuolustukseen puolen. Kun hän on yli toisten ja vahvempi, hän aloita kiusaamisen, valitsee sen toisen, jota hän voi muuttaa omalla käytöksellään - estää toista olemasta tai tekemästä, ettei toinen saisi olla sellainen kuin se itse halusi olla. Jos hän jää alle ja ei sovi, hän erottaa itsesi toistesta tai myy itsensä toistelle. Hän on, mutta hänen kun ei olisi tai hän on kaikessa ja kaikkialla - se aiheuttaa epämukavuutta toisille ja he kääntyvät pois hänestä tai hänen vastaan.

Voitto eli hyvä huomio on kuin polkupyörä, joka joskus kuuluu yhdelle, mutta ei toiselle, vaikka se todella haluaisi sitä. Toisen voitto ei ollut eikä saa olla ihmisen, koska hänen askeleensa eivät johtaneet häntä siihen. Toisen voittoa ei saa ottaa itsellesi. Ihmine on hoidettu - hän saa sen, mikä on hänen ja mitä hän todella tarvitsee. Paradoksina on, että hetki sitten, kun ihmine kirjoitti tämän kuvion itsesi sisälle, häneltä puuttui täysin se, mikä hänelle oli elintärkeää sillä hetkellä. Ihminen menetti Maailman, joka oli ollut hänelle turvallinen paikka. Päätös, joka muutti hänen Maailma, ei ollut hänen tekemä. Myöhemmät menetykset ovat sen hetken toistumia.


kaksi eri näkökulma

Kuinka auttaa ja tukea? Valitse hetki, jolloin on ollut - ihmine on tuntenut epäoikeudenmukaisuutta - hän menetti, kun toinen voitti. Ole läsnä ja toisen vieressä, että luomalla turvallisemman tilan, olisi ihmisellä olemassa paikka, missä hän sais tuntea omia tunteita. Kun tunteet ovat haihtuneet, saa rauhassa puhua ja kuunnella.

Auttaaksesi saa sanoa, että hänellä on oikeus tuntea KAIKKI tunteensa, mitä hän tuntee ja, että kaikki se, mitä ja kuinka hän tuntee, on oikea - hän voi tuntea oman tunteen, eikä se tee hänestä pahempaa eikä ruma. Voidaan kysyä, haluako hän sanoa jotain voittajalle. Onko hänessä sanoja, joita hän ei ole uskaltanut-osannut lausua. Kun sanat tulevat syvältä, ne avaavat tien takaisin ihmislapsen tuskaan, josta ihminen suojaa itseään. Viha ja kateus ovat yhden tunteen (jota hän ei pystyy-saa läpi tuntaa) vaihto toisen tunnteen vastaan (sen, mitä hän tarvitsee selviytyäkseen). Se on ihmisen apua ja tukea itselleen - itseään puolustava ihmine on kekseliäin ja vahvin, koska hän käyttää kaikkia käytettävissä olevia resursseja konkreettisen ja näkyvän tuloksen saavuttamiseksi, sillä muuten hän menettää kadonneen ikuisesti - hänen pelkonsa toteutuu. Ihmisen sisällä on päätös, joka tehtiin ajat sitten - „Ei ole ketään muuta olemassa, Minä Itse pitää suojata itsestä!” - ja hän teke sen joka kerta uudestaan.

Tunteen tuntessa, sen itsestä vapauttamalla, saa otta vastaa tiedo - „Minulla ei ole tarvetta itsesi puolustaa – minä olen hoidettu” ja ihmisessä on tieto siitä, että kun aivan uusi hetki tulee, jossa on halu ja tarve suojata itseään, sitten hän voi valita tehdä sen tiedolla, joka on nyt olemassa, olla toistamatta ajan toistoa, valitsemalla olevassa hetkessä tietoisesti toimiva ratkaisu.

Aikana, jolloin ihmine tuntee olevansa jäänyt yksin - hänestä tuntuu, ettei kukaan ole olemassa hänen puolestaan - hän itse on kadoksissa, hän on tunnee. Sinä saat olla olemassa ihmisen varteen, koska Sinä olet olemassa. Sano ihimiselle - „Näen Sinut ja tunteen Sinussa - te ette ole yksi. Sinun tunne on Sinun valitsemasi vaihtoehto kuinka suojella itseäsi!”


Marianne

03.11.2020.a