LENTON LÄHETETTYJÄ TARINOITA

Marianne Umborg settimised - energeetiline päevaraamat

tiistai 3. marraskuuta 2020

Kiusaaja ja kiusattu ovat saman ihmisen kaksi eri kasvoa - Kaksiteräinen miekka

 

yhden ja saman puun

Kiusaaja ja kiusattu ovat tuskallisen menetyksen kokeneen ihmisen kaksi eri kasvoa - miekka kahdella terällä. Jos on mielenkiintoisen mielenkiintoinen mahdollisuus, tästä ihmisestä tulee kiusaaja ja menettämällä ns hyvät mahdollisuudet hänestä tulee kiusattu. Hänelle „sopivana” aikana hän voi ja saa vaihtaa paikkaa, ja hänestä voi tulla oman tarinansa vastakohta.

Se tuntuu uskomattomalta tai mahdottomalta hyväksyä, mutta on - minä, kiusattu, katsoin rehellisesti itseni sisälle. Voidaan ja saadaan väittää, että kiusaamisen kokemisen jälkeen ihmine ei halua tehdä samaa toiselle ja miten on mahdollista, että vahvemmasta kiusaajasta tulee heikompi ja kiusattu. Kyllä se on noin, katso ympäri Maailman ja se kaikki on siellä. Kiusaajasta ei tule mahdollisuuksen olemassaoloon kiusaajan omien arvojen ja/ tai itsehillinnän takia. Kiusaajasta tulee kiusattu, kun hänen valta-asemansa katoaa ja hän jää häviölle. Mutta ehkä yhdestä ei tullut toista, kun se ei ollut hänen kokemuksensa.

Kuinka nähdä, minkalaisesta ihmislapsesta voi tulla (tai jo on) kiusaaja tai kiusattu? Tällainen ihmine ei pysty, toisen vieressä, selviytymään toiselle osaksi saavan huomion kanssa. Hänen tunteet kasvavat toisen voitolla tai saamalla, toisen ilosta itsestään sen hetkellä, kun ihmine tuntee menettävänsä, koska hän menettää hyvän tunteen tuntemisen. Tälle lapselle tulos tulee tärkeämmäksi kuin peli - hän pelaa voittaakseen, mutta ei halua pelata, jos hän tietää etukäteen, ettei hänellä ole mahdollisuuta voitta.

Voitto on vahvistus lapselle tiedosta, että hän saa onnistuneen tuloksen, koska se on olemassa häntä varten, jos hän vain astuu ja tekee - voitto on hänen, koska hän on olemassa. Siksi hänen on vaikea olla muiden kanssa vertailussa-arvioinnissa, koska siellä on paljon muuttujia ja lopputulosta ei tunneta. Siellä hänen täytyy tehdä, vaikka hän pelkää tai tiedä jo oman menetyksen etukäteen. Pakotettu tunne - Minun täytty! - satuttaa ja auttaakseen itseään ihminen tarvitsee vihaa ja se kasvaa toisten vastaan.

Niin kauan kuin ihminen selviytyy itse, eli positiiviset ja negatiiviset kokemukset ovat tasapainossa tai hyvä on ennemän, hän ei ota seuraavaa askelta. Kuitenkin, kun negatiiviset kokemukset ovat yleisiä, hänessä kasvaa tarve suojata itseään. Mitä hän teke? Paikoissa, joissa muut ovat hänen vieressään ja ystävät, vanhemmat, opettajat arvostavat häntä muihin verrattuna, hän valitsee itsepuolustukseen puolen. Kun hän on yli toisten ja vahvempi, hän aloita kiusaamisen, valitsee sen toisen, jota hän voi muuttaa omalla käytöksellään - estää toista olemasta tai tekemästä, ettei toinen saisi olla sellainen kuin se itse halusi olla. Jos hän jää alle ja ei sovi, hän erottaa itsesi toistesta tai myy itsensä toistelle. Hän on, mutta hänen kun ei olisi tai hän on kaikessa ja kaikkialla - se aiheuttaa epämukavuutta toisille ja he kääntyvät pois hänestä tai hänen vastaan.

Voitto eli hyvä huomio on kuin polkupyörä, joka joskus kuuluu yhdelle, mutta ei toiselle, vaikka se todella haluaisi sitä. Toisen voitto ei ollut eikä saa olla ihmisen, koska hänen askeleensa eivät johtaneet häntä siihen. Toisen voittoa ei saa ottaa itsellesi. Ihmine on hoidettu - hän saa sen, mikä on hänen ja mitä hän todella tarvitsee. Paradoksina on, että hetki sitten, kun ihmine kirjoitti tämän kuvion itsesi sisälle, häneltä puuttui täysin se, mikä hänelle oli elintärkeää sillä hetkellä. Ihminen menetti Maailman, joka oli ollut hänelle turvallinen paikka. Päätös, joka muutti hänen Maailma, ei ollut hänen tekemä. Myöhemmät menetykset ovat sen hetken toistumia.


kaksi eri näkökulma

Kuinka auttaa ja tukea? Valitse hetki, jolloin on ollut - ihmine on tuntenut epäoikeudenmukaisuutta - hän menetti, kun toinen voitti. Ole läsnä ja toisen vieressä, että luomalla turvallisemman tilan, olisi ihmisellä olemassa paikka, missä hän sais tuntea omia tunteita. Kun tunteet ovat haihtuneet, saa rauhassa puhua ja kuunnella.

Auttaaksesi saa sanoa, että hänellä on oikeus tuntea KAIKKI tunteensa, mitä hän tuntee ja, että kaikki se, mitä ja kuinka hän tuntee, on oikea - hän voi tuntea oman tunteen, eikä se tee hänestä pahempaa eikä ruma. Voidaan kysyä, haluako hän sanoa jotain voittajalle. Onko hänessä sanoja, joita hän ei ole uskaltanut-osannut lausua. Kun sanat tulevat syvältä, ne avaavat tien takaisin ihmislapsen tuskaan, josta ihminen suojaa itseään. Viha ja kateus ovat yhden tunteen (jota hän ei pystyy-saa läpi tuntaa) vaihto toisen tunnteen vastaan (sen, mitä hän tarvitsee selviytyäkseen). Se on ihmisen apua ja tukea itselleen - itseään puolustava ihmine on kekseliäin ja vahvin, koska hän käyttää kaikkia käytettävissä olevia resursseja konkreettisen ja näkyvän tuloksen saavuttamiseksi, sillä muuten hän menettää kadonneen ikuisesti - hänen pelkonsa toteutuu. Ihmisen sisällä on päätös, joka tehtiin ajat sitten - „Ei ole ketään muuta olemassa, Minä Itse pitää suojata itsestä!” - ja hän teke sen joka kerta uudestaan.

Tunteen tuntessa, sen itsestä vapauttamalla, saa otta vastaa tiedo - „Minulla ei ole tarvetta itsesi puolustaa – minä olen hoidettu” ja ihmisessä on tieto siitä, että kun aivan uusi hetki tulee, jossa on halu ja tarve suojata itseään, sitten hän voi valita tehdä sen tiedolla, joka on nyt olemassa, olla toistamatta ajan toistoa, valitsemalla olevassa hetkessä tietoisesti toimiva ratkaisu.

Aikana, jolloin ihmine tuntee olevansa jäänyt yksin - hänestä tuntuu, ettei kukaan ole olemassa hänen puolestaan - hän itse on kadoksissa, hän on tunnee. Sinä saat olla olemassa ihmisen varteen, koska Sinä olet olemassa. Sano ihimiselle - „Näen Sinut ja tunteen Sinussa - te ette ole yksi. Sinun tunne on Sinun valitsemasi vaihtoehto kuinka suojella itseäsi!”


Marianne

03.11.2020.aEi kommentteja:

Lähetä kommentti