LENTON LÄHETETTYJÄ TARINOITA

Marianne Umborg settimised - energeetiline päevaraamat

maanantai 13. huhtikuuta 2020

Tarkastus tai yhdeskasvu I – tarkkailu vie Sinulta vapautesi

Tarkastuksen aikana seurataan, huomataan ja niistä tiedetään mitä ja milloin toine tekee. Tarkastaja ei usko, että toine pystyy itse erotamaan oikean ja väärin. Toisi tarkastetaan siksi, että he tekisivät sitä, jota tarkastaja itse ei anna itsensä tehdä – tarkastaja tarkastaa itsensä.

Tarkastaessa ottetakse toiselta tilaisuuden oppia itse. Tarkastaessa ottetakse itsellesi oikeus olla parempi, see tarkoitta itse päättämistä toisen ihmisen olemisesta/ tekemisestä ja rankaista häntä virheistään. Tarkastus on itse asiassa itserankaistus, koska tarkistamalla tehdään päätoksia oikeaista ja vääristä toimista ja olemisesta – tarkastajan on määritettävä ja valvottava rangaistuksen täytäntöönpanoa. Mutta rangaistus rankaisee rankaistajan – tarkastamalla, korkeudella yli toise, ihmine muuttu – tuntee itsesi isommalta ja oikeammalta – tarkastettu menettää oman arvon tarkastajan silmissä, koska hän on mahdollinen uhka tarkastajan vapaudelle.

Tarkastus on oman vapauden menestys, koska sen toteuttaminen on jatkuvaa vartiointi ja prosessia jonka aikana viha nouse, mitä tarvitaan tuhoavan energian sisällä – että olla korkeampi kuin toinen, voidakseen vaikuttaa hänen välttämään vääriä ja valitsemaan oikean. Viha on kirjoitettu tähän pelin sisälle – tarkastamalla nähdään toisen ihmisen vapausta ja tietään, että eivät itse salli tällaista käyttäytymistä ja siksi toinen on pysäyttävä – kieltää hänen toimintansa ja rankaista, ettei hän enää uskalla tehdä niin, muuten tarkastaja tuntee ketjut, jotka rajoittavat hänen vapauttaan.

Tarkistamalla ihmine astuu ulos omien rajoistaan, mutta tällä tavalla hän tulee haavoittuvaiseksi – hän kokee voimantunteen, kun hän pysttyy pitämään kiinni teistä pelolla, mutta tuntee itsesi voimattomalta, kun ponnisteluista huolimatta toinen ei tottele – toine päättää itse tehdä omat virheensä ja valitse itse oman oppitunnit. Yhdeskasvu tai tarkastus – oppiminen tai oppetaminen – ero on siinä, kuka ottaa vastuun ihmisestä ja ihmisen kanssa tapahtuvan edestä, kuka antaa luvan itsensä erehtyä, se tarkoitta oppimista elämästäsi.

Tarkastamalla ei sallitä virheitä – toinen ei saa valita väärää polkua. Tarkastaja tuntee häirinnänsä oman toiminnastaasi, koskaa hän uskoo, että hänen on kyettävä vaikuttamaan toiseen niin, että hän tekee sen, mitä hänen on tehtävä – oppii oman oppituntinsa ja pitää itsensä kurissa – tarkastajan sanelee oppimisen vauhti. Mitä nopeammin toinen tajuaa virheen, sitä nopeammin vapautetaan tarkastamisesta ja eivätkä enää ole velvollisia kävelemään yhdessä. Tarkastajassa on oman roolissaan pelko siitä, että jos hän ei tee, eikä suorita tehtävänsä, se tarkoitta hän ei hallitse omaa käyttäytymistään, sitten häneltä voidaan pyytää vastausta ja hänen voidaan rangaista – siksi hän tuntee olevansa pakollinen olemaan vierellään ja seurata.

Tarkastus häiritsee tarkastajan, koska jotta itse ei erehtyisi on jatkuvasti tarpeen, toisen vieressä, tarkistaa itseäsi – menetetään oman vapautensa. Jos ihminen pystyy hallitsemaan itseään, hän uskoo, että toinen ottaa oppitunnin ja tarkastettu käyttäytymistä seuratessa omaksuu itse tarkastuksen ja osaa valita oikean ja väärän välillä.

Tarkastuksen suorittamiseen tarvitaan kaksi ihmistä – tarkastajan ja tarkistettavissa olevan. Ihmine jokaa tuntee olevansa toisen ihimsen käyttäytämistä/ valintojen uhnalainen, ottaa tarkastajanrooli ja toisesta tulee tarkastettu. Itse asiassa he ovat molemmat omat tarkastajat – jostain syystä he ovat päätäneet itse, seurata omia toimiasi ja valintasi, kieltää itsetehtyjää itselleen vaaralliset ilmenemismuodot. Oman mielenkiintoisessa itsetuhoisassa pelissa ne heijastavat toisiaan – äänenvoimakkuutta lisätään ja värit vahvistetaan. Toisiaan heijastetaan ja peilataan, niin kasvatetaan oman Minasi isommaksi voidaksesi pakottaa toista muuttumaan ja sitten antaa itsellesi vapauden takaisin – kuva itsestä, joka elää rauhassa kauniila ja hyvillä tunneilla – selläisen Minän, keitä he haluvat nähdä ja kenen kanssa he voivat elää eläessään.


jatkuu ...


Marianne

02.04.2020.vEi kommentteja:

Lähetä kommentti