LENTON LÄHETETTYJÄ TARINOITA

Marianne Umborg settimised - energeetiline päevaraamat

tiistai 11. tammikuuta 2022

Kansalaisella on velvollisuus valita

 


Tähän päivään asti olen ollut velvollisuudentuntoinen kansalainen ja aina käynyt äänestämässä. Olen tehnyt sitä sekä Virossa että Suomessa. Uudet vaalit ovat edessä, mutta tänään tein päätöksen, että en äänestä näissä vaaleissa. Miksi?

Kun olin pieni tyttö, tykkäsin käydä vaaleissa äitini kanssa. Se päivä oli erityinen ja juhlava, koska sillä oli puhtaasti pragmaattinen merkitys - vaalipäivä merkitsi hyvää saamista - nakit, rahkapatukat, säilykeruokaa, kirjoja, appelsiineja ja ym. Lapsia lasketti myös, kuin hyvä jaettiin sielujen mukaan.

Tuolloin, Viron sosialistinen nevostotasavallassa ehkä suuressa ja ystävällisessä Neuvostoliitossa, ei ollut isossa mittakaavassa eroa, kenelle äiti antoi äänensä - se meni puolueelle - se oli yksi ja ainoa. Tietysti sait näyttämölle valitut henkilökohtaisten etujen ja vastuun osalliseksi, mutta se oli heidän työnsä ja osallistumisestaan maksettu korvaus. Kaikkialla jaettiin tietoa, että puolue tietää, kehittää, kasvattaa, opettaa jne - ihmisen päätöksistä eikä vapauksista ei ollut puhetta, koska ihminen ei olllut luotettava - hän voisi ja olikin virheellinen. Aika on vierähtänyt mereen, maa on vaihtunut kodin alla ja ihmisillä on enemmän oikeuksia ilmaista julkisesti omia mielipiteitään ja näkemyksiään, mutta tänäänkin, jos menisin oman ääntä antamaan, se menisi puolueen omistukseen.

Usein poliittisten puolueiden on vaikea päästä yhteisymmärrykseen ja sopia, koska näkökulmat, nimistä ja periaatteista lähtien, ovat tarkoituksella erilaisia, mutta yhdestä asiasta vallitsee tänään vahva yksimielisyys - tulevat alueen vaalit ovat tärkeitä kaikille - valtiolle, kunnille ja kansalle. Varmasti jokainen valinta on jollain tavalla tärkeä, koska se on yhteinen päätös. Minulla on ääni ja ollessa osa, haluan myös päättää, mutta... .

Kansalaisena tiedän, että jokainen ääni on tärkeä ja jokaisen panos on oleellinen, mutta valinnan tekeminen tarkoittaisi jonkun suosimista ja hänen pitämistä parempana. Se tarkoittaa ääneni antamista henkilölle, jonka tekoja ja toimintaan arvostan ja jonka tuloksia haluan nähdä ja kokea tulevaisuudessa. Se on järkevä ja kestävä idea – tukea ihmistä, mutta tähän on piilotettu yksi - mutta - en tiedä yhtään ehdolla olevan, poliittisen uran valinnut ihmisen, minkäänlaista ihmiskasvoista poliittista tekoa. Miten et tiedä?

Tule äänestämään! - Painettujen kasvojen ja sanojen iso määrä pitäisi tehdä valinnasta helppoa, mutta ne eivät todellakaan tee sitä. Jälleen kerranon on julkiseilla paikoilla, juuri ehdolla olleista poliitikoista, kuvia, ja tie löydävät meidän postilaatikkoon värikkäät paraatikuvat ja sivut, joissa on kaikenlaisia mielenkiintoisia lausuntoja ja lupauksia jakavia sanoja. Pahoittelut, mutta tämä on poliittinen maailma, joka elää ja toimitta jossain muualla, ei siellä, missä minä olen. Kyllä, on totta, että koen erilaisten valintojen seurauksia, mutta nämä eivät ole ihmiskasvoiset vaan poliittisia seurauksia.

Kävellen Internetin avaruudessa, katson televiso ja koen isossa Maailmassa, kuinka poliitikot ja niin sanotut tavalliset ihmiset elävät eri laatikoissa. Poliitikot ovat niitä, jotka keskenään ollessaan riitelevät, kehuvat itseään ja maalaavat toisia epäilyksen tai epäonnistumisen vivahteella - itsensä erilainen näyttäminen on velvollisuus ja välttämättömyys. Poliitikkona oleminen on valinnan tehneen ihmisen roolia ja poliittinen maisema yksi iso näyttämö, jonne ulkopuolisilla ei ole mitään asiaa - äänensä antaneet ihmiset seisovat tämän näyttämön edessä, katsovat poliittisia taisteluita ja maksavat omista taskusta kiinni, niin sanottuja yhteistyösopimuksien, seurausten laskut.

Tavallisena ihmisenä kuljen omia polkuja pitkin, mutta velvollisuudentunteesta haluaisin tehdä valintani - antaa ääneni hyvän tai paremman elämän puolesta, mikä tarjoa tarpeellista tukea ja mahdollisuuksia kaikille. Haluan ottaa vastuun kodinpaikan hoitamisesta ja palvelujen saatavuudesta, mutta en halua valita sanoja, koska niitä voidaan vaihtaa, muuttaa, värittää, poistaa ja unohtaa. Koska en kuulu mihinkään poliittiseen puolueeseen, en käy poliittisilla näyttämöillä tai kulissien takana, enkä siksi tapaa poliitikon roolissa olevia. Ihmisten laatikoissa poliitikko ei pelaa poliitikkona, ja jos en tunne tai tiedä häntä ihmisenä, minulle ei ole jo oikeasti väliä, kenen nimen taakse vetää ristiä, joten ei ole mitään järkeä tuhlata kynää tai viettää, itseäni ja vaalilautakunnan, aikaa.

Poliittinen ura on ihmisen oma valinta ja työ. Saadakseen työhön hänen on läpäistävä kokeet, tehdä testejä ja osallistuttava haastatteluihin - jos hän onnistuu ja sopii, paikka on hänen ja sen kanssa tule työhön liittyvät vastuut ja hänen panoksestaan saamansa palkka. Tiettyyn työhön palkattu henkilö on vastuussa työnantajaan edessä. Poliitikko on se, kuka tarvitse äänestäjää, koska jokainen annettu ääni nostaa hänet, paremmuusjärjestyksessä, korkeammalle. Vaikka kunta, valtio tai puolue maksaa poliitikolle palkkaa, hänen todellinen työnantajansa on äänestäjä.

En halua äänestää vain siksi, että poliitikko on olemassa. Vaikka vaihtoehtoja on monta, koska ihmisiä on enemmän kuin voittajaien paikkoja, haluan äänestää sen ihmisen puolesta, joka olisi myös minun ääneni, mutta poliitikko ottaa antaman äänen kun yhden numeron ja se ei ole enää minun ääneni - siitä tulee yksi poliittisen puolueen ääni, jonka vastassa on toiset, omalle ääniä keränneet puolueet.

Äänensä avulla huipulle nousseet poliitikot ovat puolueiden äänen kantajia ja päätösten toteuttajia. Se, mitä poliittisella näyttämöllä valitaan tehtäväksi ja päätetään, on poliittista valtataistelua - oman tahdon toteuttamista omien päämääriensä vuoksi. Poliitikko ei puhu ihmisen kanssa vaan äänestäjälle. Poliitikko ei vastaa äänestäjän kysymykseen ihmisenä, vaan puolueena, ja vaikka hänen sanojensa mukaan kaikki puolueet työskentelevät jokaiselle, rivien välistä voi lukea - Teemme omamme puolesta.

Juuri täältä kasvaa tahto valita Ihminen, ei kirkkain poliitikko tai lupaavin poliittinen alusta, koska puolue on keinotekoisesti luotu ero päästäkseen valtaan - tehtävänä jatkaa valittua suuntaa ja puolustaa alustaansa eli poliittisia uskomuksia. Poliitikko ei voi vastata ihmisenä, koska hän on poliittisessa roolissaan puolueen työkalu, jolla on puolueen periaatteet ja suunta - hän myy puolueensa ja mainostaa sitä itsensä kanssa. Poliittinen mainonta on maailmankatsomuksen myyntiä - valitut sanojen ja ajatusten yritys koskettaa tunteita, että herätä fiiliksiä. Monipuoliset mainoskasvot ovat yritys tavoittaa mahdollisimman monta eri yleisöä.

Poliitikko vaihtaa itsesi, eläessään henkilökohtaista elämäänsä, ihmiseksi, eikä sen aikana se pitäisi vaikuta äänestäjiin, mitä hän todella ajattelee tai haluaa ihmisenä tai millaisena valitse olla omalla vapaa-ajalla. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että poliitikon inhimillisestä puolesta tulee kritiikiksi, esteeksi tai menestykseksi. Poliitikko jättää usein jälkensä sillä, kuinka väärä tai oikea hän, ollessaan poliitikon, ihmisenä on. Tämän mukaan hän saa tunnustusta tai hänen voidaan rangaista, koska juuri henkilökohtaiset - inhimilliset toimintat - ovat ne, jotka lisäävät tai vähentävät puolueen kannatusta ja voivat olla jopa hallituksen vaihton syy. On myös mahdollista, että lopuksi, vääristä ihmisteoista, puolue vaihtaa poliitikkon toiseen vastaan tai heittää pois riveistään

Poliittiseen puolueeseen kuuluminen on mahdollisuus tulla yhteisten resurssien käyttäjäksi. Se on laatikko, jonne kuuluminen tuo huomion ja mahdollisuuden, käyttämällä enemmän, luoda enemmän, kuin ihminen yksin voi omistamalla omia omaisuutta ja mahdollisuuksia. Yhdessä työskentelemällä päästään pidemmälle, saavutetaan enemmän ja nähdään maailmaa eri näkökulmista yhteen – kokonaisuutena. Mutta onnistunut politiikka tarkoittaa ennen kaikkea omaa puoluetta - sen voimaa ja kykyä ja tästä syystä työtä nimenomaan oman vallan ylläpitämiseksi, että säilyttää pääsyn yhteiseen omaisuuteen. Näin ollen, huolimatta kuluneista vuosista ja vaihtunut maasta, puolueen merkitys on edelleen suurempi kuin ihmisen.

Vaalit ovat tulossa, koska laki ja säännöt ovat sellaisia, että täytyy olla valitut ja äänestäjät ja tällä tavalla muiden joukosta valitut, joilla on oikeus äänestää kaikkien puolesta. Näin ollen myös minun puolestani, vaikka en äänestäisikään. Annetun ääneni ei olisi minun oma, koska valitut eivät lähde yhteistyötä tekemään, vaan omasta puol(u)esta kiinni pitämään. Tästä syystä en aio äänestää, koska en halua antaa ääntäni poliitikon kautta puolueelle, vaan henkilölle, jolla on, myös vallassa ollessaan, omien valintojensa, tekojen ja päätöstensä tekemisen aikana, ihmine etusiijalla. Koska jokaisella kansallaisella on velvollisuus valita, minä teen valintani - minä ei valitse yhtä puolta kokonaisuudesta, koska se kasvattaisi ihmisten välistä kuilua.

Marianne

11.01.2022.a

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti